OuderklankbordgroepWij vinden het prettig van u als ouders te vernemen wat u mist in het onderwijsaanbod of in de extra activiteiten voor uw kind(eren). Waar mogelijk zullen we ook wat met de informatie doen. Meedenken van u als ouders verhoogt de betrokkenheid bij het onderwijsgebeuren. We kunnen dan wellicht inspringen op de gevoelens die leven onder ouders.
Nu de vereniging Chrono een stichting is geworden zijn de voormalige schoolcommissies komen te vervallen. Op alle Chronoscholen is daarom een ouderklankbordgroep in het leven geroepen. 
De doelstelling is om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de directie, team en medezeggenschapsraad. De ouderklankbordgroep komt 3x per schooljaar bijeen. 
  


cbs Bloemenhof | Floralaan 18 | 7772 LL Hardenberg | Tel: 0523 271737 | e-mail: info@cbsbloemenhof.nl | Privacy Statement