Ouderwerkgroep


 

De ouderwerkgroep is de activiteitenploeg binnen de school. Zij vergadert elke maand, meestal op de eerste schooldonderdag (zie ook de informatie op de kalender). Op de agenda staan zaken als schoolreis, sinterklaasfeest, ouderavond, kerstviering, paasmaaltijd, sportevenementen, musical, wandelvierdaagse en dergelijke. Allemaal activiteiten die niet rechtstreeks met de lessen te maken hebben.

Om de buitenschoolse activiteiten te kunnen financieren wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd.

De ouderwerkgroep regelt ook dat elke maand het oud papier bij u in de straat wordt opgehaald. Dat doen we met zijn allen, dus aan alle ouders van kinderen op de Bloemenhof wordt gevraagd 1 (soms 2) keer mee te lopen. Doordat we dit doen kunnen we alle activiteiten voor uw en onze kinderen organiseren zonder de ouderbijdrage omhoog te doen. Een kleine moeite en zeer groot plezier!

Als een kind op school is toegelaten, ontvangen de ouders een formulier waarmee een overeenkomst met school wordt aangegaan voor de betaling van de vrijwillige bijdrage. Als u dit formulier hebt ingevuld, verplicht u zich om de ouderbijdrage gedurende de gehele schoolperiode te voldoen. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om gespreid over het jaar te betalen. Als u het Reglement Ouderbijdragen van het ministerie wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Ouderwerkgroep of de directie van de school. Aan de ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Als u als ouder deel wilt uitmaken van de OWG, laat u dat dan weten via een mail aan de voorzitter of door het aan te geven bij een van de leden. Deel uitmaken van de ouderwerkgroep vraagt zeker niet veel van uw tijd en geeft u de gelegenheid om mee te werken aan de extra dingen die school zo leuk maken. We hebben een enthousiaste groep mensen die klaar staan voor de kinderen en elkaar.
 

Samenstelling OuderWerkGroep:

 
Voorzitter: 
 
 
Arjan Minke OPA: Jelle Prins
     
Secretariaat:
Lief & Leed: Karina Martens
Josette Oskam (stopt halverwege 2018/2019)    
Karina Janssen Pasen: Lianne Kuiperij

Penningmeester:
  Jasja Huisjes
Wilma Dijk
Ricky Oostindiën Sinterklaas: Karin Prins
    Amanda Kerkdijk
 


Namens het team:
Avondvierdaagse: Janine Hamhuis
Jolande Hekman
Sandra Assen 
Brendy Hekman    
Daniëlle ter Voorde Kerst: Robin Döpp
    Sieto Meijerink
 
  Inkoop: Jasja Huisjes
Lianne Kuiperij
Wilma Dijk