onze school ...


 

C.b.s. Bloemenhof is een christelijke basisschool gelegen in de wijk Baalderveld in Hardenberg. De school bestaat sinds 1990. Bij aanvang van het huidige schooljaar zijn we gestart met 331 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. 
Onze missie luidt: 'Zorgzaam omgaan met verschillen'. Vanuit verschillende invalshoeken proberen we invulling te geven aan deze missie. In de dagelijkse onderwijspraktijk willen we rekening houden met de verschillende behoeftes van kinderen. 
Sinds 2004  heeft onze school het certificaat 'Adaptief Onderwijs'. Middels het BAS-project heeft ons team zich bekwaamd in het omgaan met verschillen in een klas. In het verlengde hiervan ligt het coöperatieve leren, een nascholingstraject waar we de afgelopen jaren veel energie in hebben gestoken. 
Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de Kanjertraining; een methode waarbij kinderen leren dat ze zelf kunnen kiezen hoe ze zich gedragen. Er wordt uitgegaan van vier soorten gedrag.

Onze school maakt deel uit van Chrono, een stichting waarbij 15 Hardenbergse scholen zijn aangesloten. Door op het logo te klikken komt u op de website van Chrono.


cbs Bloemenhof | Floralaan 18 | 7772 LL Hardenberg | Tel: 0523 271737 | e-mail: info@cbsbloemenhof.nl | Privacy Statement